ÜRÜNLER / NPK GÜBRE SERİSİ /

NPKEY NPK GÜBRESİ

ÖZEL DAMLAMA GÜBRE SERİSİ

KULLANIM MİKTARI: NPKey gübresi, sebze (sera), meyve, bağ, tarla bitkilerinde damlama ,yağmurlama,mini sprink gibi her türlü sulama sisteminde kullanılan, makro (N,P,K) ve mikro besin maddeleri (Fe,Mn,Zn,Cu,B) içeren suda erir toz gübredir.

Kullanılacak miktar, iklim toprak yapısı, hava, ürün cinsi ,verim özelliği ve sulama sistemi farklılığına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle uzman kişilerce veya firmanın teknik danışmanlarınca yapılacak tavsiyeler daha doğru bir uygulama olacaktır. Ortalama olarak, topraktan sulama suyu ile 500-1500 gr/da/gün verilmesi uygundur. Özellikle otomasyon sistemlerinde EC değerlerine göre uygulama yapıldığından gübreleme öncesi ölçüm şarttır. Gerek bitkinin dönemsel besin ihtiyacı ,gerekse toprağın özellikerine göre kesin dozaj tespit edilmelidir. (TAHIL VE YEŞİL ALAN HARİÇ)

Not: Uygulama dozunu en doğru şekilde belirlemek için toprak ve yaprak analizini yaptırmak gereklidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Bu gübre genel olarak suda eriyen tüm gübrelerle karışabilir.

SAKLAMA VE DEPOLAMA : Doğrudan güneş ışığı almayan, iyi havalandırılmış serin bir depoda ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir. Kesekleşmeyi önlemek için torbanın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Depolama sıcaklığı -5 / +45 o C olup, normal şartlar altında üretim tarihinden itibaren 3 yıl özelliklerini korur.

UYARILAR

*Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.

*Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.

*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

*Uygulama sırasında maske,koruyucu elbise,eldiven ve gözlük kullanınız.

*Uygulama sırasında bir şey yemeyiniz ve sigara içmeyiniz.

*Deri ve gözle temastan kaçınınız.

*Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.Usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Yutulduğunda bol su içiniz ve doktora başvurunuz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanımı tavsiye edilir.

 

20 - 2 0 - 20 + TE

Toplam Azot (N)

20.0 %

Amonyum Azotu (NH4-N)

4.0 %

Üre Azotu (NH2-N)

6.0 %

Nitrat Azotu (NO3-N)

10.0 %

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)

20.0 %

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)

20.0 %

 

18 - 18 - 18 + TE

Toplam Azot (N)

18.0 %

Amonyum Azotu (NH4-N)

8.0 %

Üre Azotu (NH2-N)

5.5 %

Nitrat Azotu (NO3-N)

4.5 %

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)

18.0 %

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)

18.0 %

 

16- 8 - 24 + TE

Toplam Azot (N)

16 %

Amonyum Azotu (NH4-N)

7 %

Üre Azotu (NH2-N)

3 %

Nitrat Azotu (NO3-N)

6 %

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)

8.0 %

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)

24.0 %

 

15- 30 - 15 + TE

Toplam Azot (N)

15 %

Amonyum Azotu (NH4-N)

6,5 %

Üre Azotu (NH2-N)

4 %

Nitrat Azotu (NO3-N)

4,5 %

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)

5 %

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)

30 %

 

5- 5 - 40 + TE

Toplam Azot (N)

5 %

Üre Azotu (NH2-N)

4 %

Nitrat Azotu (NO3-N)

1 %

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)

5 %

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)

40 %

 

20- 10 - 20 + TE

Toplam Azot (N)

20 %

Amonyum Azotu (NH4-N)

5 %

Üre Azotu (NH2-N)

4 %

Nitrat Azotu (NO3-N)

69%

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)

10 %

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)

20 %

 

15- 5 -30 + TE

Toplam Azot (N)

15 %

Amonyum Azotu (NH4-N)

5 %

Nitrat Azotu (NO3-N)

10 %

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)

5 %

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)

30 %