ÜRÜNLER / YAPRAK GÜBRELER /

MAGIC NPK GÜBRESİ

Klor (Cl) YOKTUR

KULLANIM MİKTARI: MAGIC gübresi bağ, bahçe ve sera ürünlerinde damlama, yağmurlama, mini sprink gibi her türlü sulama sisteminde kullanılabilir. Kullanılacak miktar, iklim toprak cinsi ,hava ısısı ,ürün cinsi verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Tercihen bitkilerde dozajı;

Sebze 1 kg/da/gün

Narenciye 0,5 kg/da/gün

Meyve ağaçları 0,5 kg/da/gün

Muz 0,5 kg/da/gün

Çilek 0,5 kg/da/gün

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Bu gübre genel olarak suda eriyen tüm gübrelerle karışabilir.

SAKLAMA VE DEPOLAMA : Doğrudan güneş ışığı almayan, iyi havalandırılmış serin bir depoda ağzı kapalı olarakmuhafaza edilmelidir. Kesekleşmeyi önlemek için torbanın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Depolama sıcaklığı -5 / +45 o C olup, normal şartlar altında üretim tarihinden itibaren 3 yıl özelliklerini korur.

 

UYARILAR

*Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.

*Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.

*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

*Uygulama sırasında maske,koruyucu elbise,eldiven ve gözlük kullanınız.

*Uygulama sırasında bir şey yemeyiniz ve sigara içmeyiniz.

*Deri ve gözle temastan kaçınınız.

*Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.Usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Yutulduğunda bol su içiniz ve doktora başvurunuz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanımı tavsiye edilir.