ÜRÜNLER / SIVI GÜBRELER /

SNIPER-22 HUMiK ASit

SIVI HALDEKİ HUMİK ASİT

ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER

SNIPER 22 HUMİK ASİT

SIVI HALDEKİ HUMİK ASİT

Garanti Edilen İçerik % w/w

Toplam Organik Madde       25

Suda Çözünür Humik asit+Fulvik Asit       22

Suda Çözünür Potasyum oksit(K2O)       4

pH       8-10

Organik hammadde Leonardite

Ürünün Özellikleri: SNIPER 22, LEONARDİT bazlı olup, toprağın genel yapısını düzenleyen ve topraktaki minerallerin bitki tarafından alınmasını kolaylaştıran organik bir gübredir.

Karışabilirlik: Diğer katı ve sıvı gübrelerle karıştırılabilir fakat kullanıcının bu karıştırma işleminden önce bir kavanoz testi yapması olabilecek olumsuzlukları baştan önler.

KULLANIM MİKTARI

Topraktan uygulama Yapraktan uygulama

Ürünler cc/dekar cc/10 lt su Uygulama zamanı

Tarla bitkileri 900-1000        80 Dikimden itibaren 15-20 gün

Buğday, mısır, pamuk ara ile verilir

Tütün, ayçiçeği, patates

Açıkta yetiştirilen bitkiler 900-1000       100 Çiçeklenmeden önce başlayarak

Domates, hıyar, kavun, karpuz, meyve büyütme döneminin

Biber, muz, fındık sonuna kadar

Sera bitkileri 1000       100 Dikimden itibaren 7-10 gün

Domates, hıyar, biber, arayla gelişme döneminin

Patlıcan, muz sonuna kadar verilir.

Meyve ağaçları           (Ağaç başına)30-120       10-20 Çiçeklenme öncesi topraktan,

Elma, armut,şeftali, Ağaç büyüklüğüne göre Ağaç büyüklüğüne göre çiçeklenme sonrası meyve

Kayısı, Bağ döneminde yapraktan uygulama tavsiye edilir. 20 gün ara ile verilir.

Uyarılar       

*ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE SAKLAYINIZ.GIDA MADDELERİNDEN UZAK TUTUNUZ..

*SADECE TARIMSAL AMAÇLI OLARAK KULLANILIR. ASLA VERİLEN DOZ MİKTARINI AŞMAYINIZ.

*YUTMAYINIZ. YUTULMASI HALİNDE DERHAL BİR SAĞLIK MERKEZİNE BAŞVURUNUZ.

*GÖZ VE DERİYE TEMAS HALİNDE HEMEN BOL SU İLE YIKAYINIZ.

TEDBİRLER VE İLK YARDIM

Cilde ve göze temas etmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Gözlük, eldiven, maske, önlük gibi

koruyucu  ekipman kullanılabilir.

FİRMA BEYANI

Üretici firma bu ürünün belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini beyan eder. Ürünün hatalı uygulanması zamanında kullanılmaması ve yanlış depolamadan kaynaklanabilecek her türlü zarar ziyan kullanıcıya aittir.

DEPOLAMA DURUMU

Ürün orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak kuru ve serin depolama şartlarında muhafaza edildiğinde fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl muhafaza eder. Depolama sıcaklığı:-5/ + 45 C