ÜRÜNLER / SIVI GÜBRELER /

SNIPER BORON

BOR ETANOLAMIN ÇÖZELTİSİ

Yaprak ve topraktan uygulanabilir. Döllenme ve meyve tutumu için önemli olup, glikoz sentezi ve tafl›nmas›na da yard›mc› olur.

Kullanmadan önce çalkalayınız .Dörtte üçü  su ile dolu tanka üst filtreden karıştırarak dökünüz .Tankı suyla tamamlayınız ve karıştırarak püskürtünüz.