ÜRÜNLER / ÖZEL GÜBRELER /

Smart Ferro

EDDHA ŞELATLI DEMİR

İçerik                                                                                         %w/w

                                                                                               

Suda Çözünür Demir (Fe)                                                             6.0

EDDHA ile Şelatlı Demir                                                             6.0

Şelatın Stabil Olduğu pH  Aralığı                                                4-10

 

 

Uygulama Zamanı:

Smart Ferro , demir noksanlığı görülmeye başladığında, gözler patlamadan ve uyanma olmadan önce yani ilkbaharda yapılır.  Önerilen dozun yarısı gözler patlamadan önce yarısı ise meyve oluşumunda olmak üzere iki devrede kullanılması tavsiye edilir.  Smart  Ferro , nemli , sıcak, kumsal ve hafif bünyeli topraklarda daha hızlı sonuç verir ,daha etkili olur.

 

Uygulama Şekli:

-Ağaç diplerine serperek veya holderlerde çözerek uygulanır.

-Yaprağını döken ağaçlar için ilkbaharda, dökmeyenler için ise ilkbaharda ve yaz sezonunda uygulama yapılır.

-Meyve bahçelerinde ve bağlarda bitki izdüşümüne toprağa karıştırılmak sureti ile kolaylıkla uygulanır.

-Toprağa uygulama yapıldıktan sonra yeterli miktarda sulamanın yapılması önemlidir.

-Sebzelerde dikimle beraber veya vejetatif gelişmenin başlaması ile uygulanmalıdır.

 

Karışabilirlik Durumu:

Zirai mücadele ilaçlarının pek çoğu ile Magic Ferro’nun tank karışımını yapmak mümkündür. Ancak yine de kullanımı amaçlanan spesifik zirai mücadele ilacı ile Magic Ferro’nun küçük miktarlarda bir test karışımının yapılması tavsiye edilir.   

 

Kullanırken ve Depolarken Dikkat Edilecek Hususlar   :

Smart  Ferro nem çekicidir.Bu nedenle açık olarak saklanmamalı ve kullanıldıktan sonra tekrar kapatılarak muhafaza edilmelidir. Smart  Ferro ağzı kapalı olarak kendi orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir.   Gıda maddelerinden uzak,çocukların ve hayvanların erişemeyeceği, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmayan,serin ve kuru ortamda depolanmalıdır.